Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty od 1 września 2012 r. osoby dorosłe nie będą mogły zdobywać zawodu w technikum dla dorosłych, zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych, lceum profilowanym dla dorosłych oraz technikum upełniającym dla dorosłych. Natomiast szkoły policealne będą mogły kształcić dorosłych tylko w ograniczonej liczbie zawodów.

Od 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza w miejsce likwidowanych szkół nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać:

  • mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie
  • posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie i uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym


Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Szkołach ZDZ w Nowym Mieście nad Pilicą mają do wyboru kierunki:


Zasady rekrutacji
Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
  • 1 fotografię
  • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
  • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
  • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem

Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Wypełnione podanie oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie w budynku Szkół ZDZ w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Tomaszowskiej 123/40a. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 48 67 41 003.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.

zdz dziennik

VR