Wizyta w konsulacie USA w Krakowie

Wizyta w konsulacie USA w Krakowie

3 kwietnia uczniowie Technikum Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą wraz z nauczycielkami języka angielskiego, korzystając z zaproszenia, odwiedzili Konsulat Generalny USA w Krakowie. Wizyta miała charakter edukacyjny. Jej celem było zapoznanie się z zasadami przebywania na terenie placówki dyplomatycznej, poznanie kultury USA, doskonalenie umiejętności konwersacji w rozmowie z native...

Turniej sportowo-obronny w Miedzierzy

Turniej sportowo-obronny w Miedzierzy

W dniu 30 marca 2017 r. odbył się w Miedzierzy I Szkolny Turniej sportowo - obronny zorganizowany przez Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich ZDZ Kielce. W turnieju tym uczestniczyła także reprezentacja naszego Technikum.

IV Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Prezesa ZDZ Kielce

IV Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Prezesa ZDZ Kielce

Pod koniec marca na strzelnicy szkolnej Niepublicznego Technikum Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą odbyły się IV Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w strzelaniu z karabinka i pistoletu pneumatycznego na odległość 10 metrów. Zawody zostały zorganizowane z okazji jubileuszu 70-lecia ZDZ i 25-lecia Szkół ZDZ.

Z wizytą w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Kielcach

Z wizytą w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Kielcach

W dniu 21 marca 2017 roku odbyła się wycieczka szkolna do Kielc na Dzień Otwarty Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W wycieczce uczestniczyli następujący uczniowie klas drugich i trzecich o profilu mundurowym. Uczniom towarzyszył w charakterze opiekuna mgr Robert Osys.

Miedzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego

Miedzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego

21 marca w naszym Technikum miał miejsce finał Międzyszkolnego Turnieju Tenisa Stołowego. Gościliśmy uczniów z Niepublicznego Technikum Zawodowego w Końskich.

Mechanicy na stażu w Niemczech

Mechanicy na stażu w Niemczech

25 lutego po trzech tygodniach pobytu w niemieckim Schkeuditz wróciła do Polski 16 osobowa grupa uczniów z Niepublicznego Technikum Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach kształcąca się w zawodzie technik mechanik. Uczniowie odbywali tam staż zagraniczny realizowany w ramach programu Erasmus+ PO WER .

Spotkanie z Gimnazjalistami

Spotkanie z Gimnazjalistami

12 marca Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą zorganizowało spotkanie z gimnazjalistami i ich rodzicami. Spotkanie poświęcone było zaprezentowaniu oferty szkolnej oraz przybliżenie życia szkoły.

Dzień Otwarty - 12 marca!

Dzień Otwarty - 12 marca!

12 marca o godz 10.00 rozpocznie się ważne wydarzenie dla naszego Technikum - Dzień Otwarty. Będzie to świetna okazja dla uczniów klas III gimnazjów oraz ich rodziców do zapoznania się z naszą szkołą.

zdz dziennik