Uczniowie z pierwszych klas mundurowych ćwiczyli elementy czarnej taktyki. Organizatorem zajęć byli Partyzanci Lubelszczyzny.

Nasi Goście uczyli zasad bezpiecznego posługiwania się bronią - BLOS. Ćwiczyli poruszanie się w sekcji 2-osobowych w pomieszczeniu; poruszanie się także na klatce schodowej. Ważnym elementem było współdziałanie w 6-osobowych grupach w trakcie wchodzenia do pomieszczeń. Były to ciekawe zajęcia.

 

zdz dziennik

VR